Rekreačné poukazy

Oddýchnite si s rekreačným poukazom u nás

Na pobyt u nás môžete využiť rekreačné poukazy od vášho zamestnávateľa. Prinášame vám presný postup, ako si ich uplatniť.

Ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa
1
Ak ste zamestnaný vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v tejto spoločnosti aspoň 24 mesiacov, môžete svojho zamestnávateľa požiadať o príspevok na rekreáciu na Slovensku – tzv. rekreačný poukaz.
2
Vyberte si z našich pobytov s minimálnou dĺžkou 2 noci. Rekreačný poukaz je možné využiť na jeden alebo viac pobytov počas kalendárneho roka a to do maximálnej výšky 275 € / kalendárny rok.
3
V hoteli môžete buď zaplatiť prostredníctvom karty a po úspešnom overení dostanete ubytovací voucher a faktúru – zamestnávateľovi už nemusíte nič dokladovať. Alebo v prípade, že váš zamestnávateľ nevyužíva elektronický rekreačný poukaz, najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie mu predložíte účtovný doklad (faktúru) od nás, na ktorom je uvedené vaše meno, termín pobytu a celková cena pobytu alebo pobytového balíka.
4
Zamestnávateľ vám preplatí 55% z celkovej sumy, ktorú ste u nás za pobyt zaplatili, do maximálnej výšky 275 €. Ak ste nevyužili celý rekreačný poukaz na jeden nákup, môžete príspevok na rekreáciu využiť aj pri ďalšom nákupe našich domácich pobytov. Za rok máte celkovo nárok na 275 €, takže si ich určite nenechajte ujsť.
Najčastejšie otázky ohľadom rekreačných poukazov a príspevkov na domácu dovolenku
Kedy mám nárok na príspevok na rekreáciu na Slovensku?
Nárok na príspevok má každý zamestnanec (súkromný, verejný aj štátny), ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami aspoň 24 mesiacov a má pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú zákonný nárok na príspevok – zamestnávateľ môže príspevok poskytnúť dobrovoľne). Príspevky môžu využiť aj živnostníci, ktorí si ich môžu dať do nákladov a ponížiť základ dane.
Ako mám požiadať o príspevok na rekreáciu?
Po absolvovaní pobytu prinesiete zamestnávateľovi účtovný doklad (faktúru) za pobyt, a z neho je zamestnávateľ povinný vám preplatiť 55 % celkovej sumy, do maximálnej výšky 275 € / rok. Originál faktúry musí obsahovať názov zariadenia, kde sa rekreácia, alebo celý pobytový balík uskutočnil s minimálne dvoma prenocovaniami, meno zamestnanca, termín a cenu pobytu. Doklad vystaví recepcia hneď po úhrade.
Aká je hodnota rekreačného poukazu?
Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi sumou 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma rekreačného poukazu na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.
Môžem rekreačný poukaz využiť len na jeden pobyt?
Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete si ho rozdeliť aj na viac pobytov. Priebežne Vám tak budú preplácané faktúry z pobytov na Slovensku, a to až do maximálnej sumy 275 € za kalendárny rok. Nevyčerpaný príspevok nie je možné preniesť do ďalšieho kalendárneho roku.
Na čo všetko môžem využiť príspevok na rekreáciu?
- na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť aj stravovacie služby - na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky - na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania - na území Slovenskej republiky - na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia
Akým spôsob môže byť príspevok na rekreáciu realizovaný?
Príspevok môže byť realizovaný dvoma spôsobmi: a) Priamym preplatením nákladov na základe faktúry, na ktorej musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktorá bude odovzdaná zamestnávateľovi do 30 dní od skončenia pobytu. b) Elektronickým rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty. O konkrétnom spôsobe preplácania nákladov na Vašu domácu dovolenku sa informujte u Vášho zamestnávateľa.
Akým spôsobom môžem zaplatiť za rekreáciu?
Z našej ponuky si vyberiete si akýkoľvek pobyt najmenej na dve noci. Grand Hotel Bachledka Strachan Vám hneď po úhrade vystaví účtovný doklad s Vaším menom, ktorý najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie predložíte zamestnávateľovi, ktorý vám príspevok vyplatí v najbližšom výplatnom termíne, alebo podľa dohody.
Kto môže využiť výhody príspevku na rekreáciu spolu so zamestnancom?
Zamestnanec môže použiť príspevok na rekreáciu aj pre svojich rodinných príslušníkov: manžela/manželku, druha/družku, pre rodičov a osoby s ktorými žije v jednej domácnosti, a ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na pobyte.
Ak obaja z manželov pracujú pre firmy s viac ako 49 zamestnancami viac ako 24 mesiacov a zúčastnia sa spoločnej dovolenky, môžu si dať pobyt preplatiť u svojho zamestnávateľa obaja?
Ak by si chceli tento benefit uplatniť obaja, odporúčame požiadať o rozdelenie účtu na dve faktúry, z ktorých každý si môže u svojho zamestnávateľa dať preplatiť 55 % nákladov, do maximalnej výške 275 € ročne. Ak je však celková suma pobytu do 500 €, faktúru môžete dať preplatiť iba jednému zamestnávateľovi a druhý z manželov môže identicky využiť rovnakú možnosť pre ďalší pobyt.
Má na príspevok na rekreáciu nárok aj rodič na materskej, resp. rodičovskej dovolenke?
Nárok na príspevok majú všetci zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov v spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Takže nárok na príspevok na rekreáciu majú aj tí, ktorí sú na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke.
Sledujte nás na Instagrame
@grandhotel_bachledka Zobraziť Instagram