Bony wakacyjne

Zrelaksuj się dzięki naszemu voucherowi wakacyjnemu

Na pobyt w Grand Hotelu*** Bachledka Strachan możesz wykorzystać bony świąteczne od swojego pracodawcy. Oto dokładna procedura, jak zrealizować te kupony

Jak wykorzystać urlop wypoczynkowy pracodawcy

1

Jeśli jesteś zatrudniony w firmie zatrudniającej więcej niż 49 pracowników i przepracowałeś w niej co najmniej 24 miesiące, możesz ubiegać się u swojego pracodawcy o dodatek urlopowy na Słowacji – tzw. bon urlopowy.

2

Wybierz jeden z naszych pobytów o minimalnej długości 2 nocy. Voucher można wykorzystać na jeden lub więcej pobytów w ciągu roku kalendarzowego, maksymalnie do kwoty 275 € / rok kalendarzowy.

3

W Grand Hotelu**** Bachledka Strachan możesz zapłacić kartą, a po pomyślnej weryfikacji otrzymasz voucher na nocleg oraz fakturę – nie musisz niczego udowadniać swojemu pracodawcy. Lub, jeśli Twój pracodawca nie korzysta z elektronicznego bonu wakacyjnego, najpóźniej 30 dni po zakończeniu imprezy turystycznej otrzymasz od nas rachunek (fakturę), na którym widnieje Twoje imię i nazwisko, data pobytu oraz łączna cena pobytu lub pakietu wakacyjnego.

4

Twój pracodawca zwróci Ci 55% całkowitej kwoty, którą zapłaciłeś za pobyt, do maksymalnej wysokości 275 euro. Jeśli nie wykorzystali Państwo całego bonu wakacyjnego przy jednym zakupie, mogą Państwo wykorzystać dodatek wakacyjny przy następnym zakupie naszych pobytów domowych. Masz prawo do 275 euro rocznie, więc upewnij się, że nie przegapisz.

Nasza oferta najlepszych pobytów

Wybierz jeden z naszych pobytów domowych na minimum 2 noce lub nasze atrakcyjne cenowo pakiety wakacyjne, na które możesz wykorzystać voucher wakacyjny. Możesz zaoszczędzić do 275 euro.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bonów urlopowych i dodatków na urlop domowy

Kiedy przysługuje mi prawo do dodatku wakacyjnego na Słowacji?

Prawo do zasiłku ma każdy pracownik (prywatny, państwowy lub publiczny), który pracuje w zakładzie zatrudniającym ponad 49 pracowników przez co najmniej 24 miesiące i ma umowę o pracę (pracownicy kontraktowi nie mają prawa do zasiłku – pracodawca może go przyznać dobrowolnie). Składki mogą być również wykorzystywane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które mogą przeznaczyć je na swoje wydatki i zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Jak mogę ubiegać się o dodatek rekreacyjny?

Po zakończeniu praktyki przedstawisz swojemu pracodawcy rachunek (fakturę) za praktykę, a pracodawca jest zobowiązany do zwrotu 55% całkowitej kwoty, do maksymalnej wysokości 275 euro/rok. Oryginał faktury musi zawierać nazwę placówki, w której odbył się urlop lub cały pakiet z minimum dwoma noclegami, nazwisko pracownika, datę i cenę pobytu. Pokwitowanie zostanie wystawione przez recepcję niezwłocznie po dokonaniu płatności.

Jaka jest wartość bonu wakacyjnego?

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi sumou 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma rekreačného poukazu na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Czy mogę wykorzystać voucher wakacyjny tylko na jeden pobyt?

Nie musisz wykorzystywać dodatku urlopowego tylko na jeden pobyt. Można też podzielić go na kilka pobytów. Otrzymasz stały zwrot kosztów za faktury z pobytów na Słowacji, do maksymalnej kwoty 275 euro w roku kalendarzowym. Niewykorzystany zasiłek nie może być przeniesiony na następny rok kalendarzowy.

Na co mogę przeznaczyć dodatek rekreacyjny?

  • zakwaterowanie na co najmniej dwie noce w Republice Słowackiej, które może obejmować usługi gastronomiczne
  • w przypadku pakietu wakacyjnego zawierającego zakwaterowanie na co najmniej dwie noce oraz usługi gastronomiczne lub inne usługi związane z wypoczynkiem w Republice Słowackiej
  • dla usług turystycznych związanych z zakwaterowaniem na co najmniej dwa noclegi w Republice Słowackiej
  • na zajęcia pozalekcyjne w czasie wakacji (obóz dziecięcy) na terytorium Republiki Słowackiej dla dziecka pracownika uczęszczającego do szkoły podstawowej lub jednego z pierwszych czterech lat ośmioletniego gimnazjum

W jaki sposób może być realizowany dodatek rekreacyjny?

Wpłaty można dokonać na dwa sposoby:

a) Bezpośredni zwrot kosztów na podstawie faktury, która musi być opatrzona nazwiskiem pracownika i przedstawiona pracodawcy w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu.

(b) elektroniczny bon wakacyjny powiązany z daną osobą w formie elektronicznej karty płatniczej.

Sprawdź u swojego pracodawcy, jaka jest konkretna metoda zwrotu kosztów za urlop domowy.

Jak mogę zapłacić za swoje wakacje?

Z naszej oferty możesz wybrać dowolny pobyt na co najmniej dwie noce. Grand Hotel Bachledka Strachan wystawi Ci pokwitowanie z Twoim imieniem i nazwiskiem natychmiast po dokonaniu płatności, które przedłożysz swojemu pracodawcy w ciągu 30 dni od zakończenia urlopu, który wypłaci Ci ekwiwalent w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia lub zgodnie z ustaleniami.

Kto może skorzystać z rekompensaty urlopowej wraz z pracownikiem

Pracownik może również korzystać z dofinansowania do wypoczynku dla członków swojej rodziny: małżonka, partnera, rodziców oraz osób, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i które uczestniczą w pobycie razem z pracownikiem.

Jeżeli oboje małżonkowie pracują w firmie zatrudniającej ponad 49 pracowników przez okres dłuższy niż 24 miesiące i korzystają ze wspólnego urlopu, to czy pracodawca może im obojgu zwrócić koszty?

Jeśli oboje chcielibyście skorzystać z tego przywileju, zalecamy złożenie wniosku o podzielenie rachunku na dwie faktury, z których każda może zostać zwrócona przez pracodawcę w wysokości 55% kosztów, do maksymalnej kwoty 275 euro rocznie. Jeśli jednak łączna kwota pobytu wynosi do 500 euro, fakturę może zwrócić tylko jeden pracodawca, a drugi małżonek może skorzystać z tej samej opcji przy kolejnym pobycie.

Czy rodzic przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym ma również prawo do zasiłku rekreacyjnego?

Prawo do zasiłku mają wszyscy pracownicy, którzy byli zatrudnieni u danego pracodawcy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy w zakładzie zatrudniającym ponad 49 pracowników. Zatem nawet osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym mają prawo do dodatku urlopowego.

Pracujemy razem

Client Logo
Client Logo
Client Logo