Szállásszabályzat

  1. Alapvető rendelkezések

   1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan, üzemeltető: Strachan, s.r.o., 646 059 55 Ždiar. A szálláshelyet a **** osztályú szállodának minősítik, amely szállást, vendéglátást, wellness- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.
   2. A szálloda csak megfelelően regisztrált vendégeknek biztosít szállást – érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy más személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával.
   3. A recepciós azonnal érkezéskor kiállít a vendégnek egy szálláskártyát, amelyen szerepel a neve, a szobaszám, a tartózkodás időtartama és a szobába való belépőkártya.
  2. Foglalások és szállás

   1. Az online foglalási rendszer használatával az ügyfél kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét, és képes arra, hogy saját nevében jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.
   2. A szálloda köteles időben reagálni minden szállásszolgáltatásra vonatkozó megrendelésre. A szállásszolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket írásban vagy más módon kell elfogadni.
    A szálloda által visszaigazolt és az ügyfél által időben le nem mondott megrendelések kölcsönösen kötelező érvényűek.
   3. A szálloda köteles a vendégeket legkorábban 14.00 órától és legkésőbb 24.00 óráig fogadni.
   4. Azok a vendégek, akik a bejelentkezési idő előtt kérnek szállást, az előző éjszakai szállásdíjat vagy a korai bejelentkezés díját is megfizetik az érvényes árlista és a bejelentkezési idő szerint.
   5. A szállodában nincs egyágyas szoba. Ha a vendég egyágyas szobát foglal, a második ágyért a teljes ágyankénti ár 80%-át kell fizetni.
   6. A szálloda a szálláshelyek és vendéglátóhelyek kategorizálásáról és besorolásáról szóló vonatkozó rendelet által meghatározott minőségű és terjedelmű szolgáltatásokat nyújt, amely szerint a szálloda besorolása történt.
   7. Kivételes esetekben a szálloda a megállapodásban foglaltaktól eltérő szállást is kínálhat, amennyiben az nem tér el lényegesen a visszaigazolt foglalástól.
   8. A szállodában csak fertőző betegségektől mentes személyek tartózkodhatnak.
   9. A szálloda a bejelentkezéskor a vendégnek egy szálláskártyát ad, amelyen szerepel a vendég neve, szobaszám, az érkezés és távozás dátuma, valamint a szoba elhagyásának időpontja a tartózkodás utolsó napján.
   10. A szálloda jogosult kérni attól a vendégtől, aki a foglaláskor nem fizette meg a szállás árának 100%-át kitevő foglalót – az érkezéskor esedékes egyenleget, hitelkártya-azonosítást vagy készpénzes letétet.
   11. A garantált foglalással nem rendelkező vendégek általában érkezéskor fizetik ki a számlát.
   12. A szállásért és egyéb szolgáltatásokért a vendég az érvényes árlista szerinti árakat köteles fizetni, amely a szálloda recepcióján vagy a szálloda egyes üdülőhelyein kapható.
   13. A vendégeknek a szállodába érkezéskor, valamint a tartózkodásuk alatt egyéb szolgáltatások megrendelésekor a szállodai számlán érvényes szálláskártyát kell felmutatniuk, amelyet a vendégek aláírásukkal kell megerősíteniük.
   14. A vendég a szállodával egyeztetett időpontban használja a szobát. A vendég kényelme érdekében a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a neki kijelölt szobák takarítását és karbantartását a szálloda gondnoka és karbantartó személyzete vagy a szálloda igazgatója végezze; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ajtón “TISZTÍTANI NEM TILOS” felirat van elhelyezve.
   15. Ha a vendég hosszabbítást kér, a szálloda más szobát biztosíthat, mint amelyben eredetileg megszállt.
   16. Ha a bejelentkezés időpontját nem állapították meg előre, a vendégnek legkésőbb a tartózkodás utolsó napján 10.00 óráig el kell hagynia a szobát. Ha a vendég ezt nem teszi meg az esedékességig, a szálloda a következő napi tartózkodás díját számíthatja fel. A késői kijelentkezési díjakról a recepción tájékozódjon.
   17. A szálloda csak akkor felel az ügyfél által a szálláshelyre bevitt tárgyakért, valamint az elszállított tárgyakban keletkezett károkért, ha ezeket a tárgyakat az erre a célra fenntartott helyen tárolták, de legfeljebb 334,- € összegig. A szálloda korlátlanul felel a pénzért, értéktárgyakért és iratokért, ha azokat átvételi elismervény ellenében vette őrizetbe.
   18. A vendégek a szálloda közös helyiségeiben fogadják a látogatókat. A szállás területén a látogatók csak a recepciós engedélyével, a vendégkönyvbe való bejegyzést követően 8:00 és 22:00 óra között tartózkodhatnak.
   19. Ez a szállásszabályzat a szobákban tett minden látogatásra kötelező érvényű. Az a vendég, aki a szállást lefoglalta és a szobában tartózkodik, felelős az őt a szobában meglátogató személy(ek) szabályainak betartásáért.
   20. Indokolt esetben a recepciósnak jogában áll nem engedélyezni a látogatást.
   21. A vendég nem mozgatja a szálloda berendezéseit a felelős alkalmazott beleegyezése nélkül, nem végez módosításokat, és nem avatkozik be az elektromos hálózatba vagy más technológiai berendezésekbe.
   22. A vendég nem használhat elektromos készülékeket a szobában, kivéve a személyes higiéniára szolgáló készülékeket (borotva vagy masszírozó, hajszárító stb.).
   23. Betegség vagy sérülés esetén a szálloda orvosi segítséget nyújt, illetve kórházba szállítja a vendégeket.
   24. A szoba elhagyásakor a vendég köteles elzárni a vízcsapokat, elzárni az elektromos lámpákat és egyéb készülékeket (rádió, TV stb.) a szobában és a szomszédos helyiségekben, valamint bezárni az ablakokat és az ajtókat.
   25. Biztonsági okokból 10 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak felnőtt felügyelete nélkül a szobában vagy a szálloda más területein. Közösségi területek, játszótér, játszótér, úszómedence és gyógyfürdő.
   26. A vendég nem hoz magával sportfelszerelést és olyan tárgyakat, amelyek tárolására a szobában vannak fenntartott területek.
   27. 22:00 és 06:00 között éjszaka csend van. A vendég nem tarthat hangos partikat, éneklést, hangos TV- vagy rádióműsorokat a szobákban vagy a szálloda folyosóin, köteles betartani az éjszakai csendet.
   28. E szabály megszegése esetén a recepciós vagy más felelős szállodai alkalmazott, illetve a rendőrség ismételt figyelmeztetése után a szálloda üzemeltetője jogosult a lefoglalt szállást másnap reggel a befizetett szállásköltség visszatérítése nélkül törölni.
   1. Ha a vendég igénybe vette a szobában található minibárt, köteles a fogyasztást legkésőbb a szálláshely elhagyásának napján kifizetni. Ellenkező esetben a szálloda üzemeltetője jogosult az érvényes árlista szerinti felderített egyenleget a fizetési kártyára ráterhelni, és az árra 100%-os kötbért felszámítani.
   2. Ha a vendég bármilyen módon megrongálta vagy megrongálta a szálloda létesítményeit, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb távozásakor jelenteni a szálloda recepcióján. A szálloda üzemeltetőjének feladata, hogy a felelős vendégtől a kár megtérítését hogyan intézi. A vendég felel a szálloda tulajdonában okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint.
   3. A szálloda csak a vendég által hozott állatot fogadja be, ha igazolja annak tökéletes egészségi állapotát.
    az állat egészségügyi bizonyítványa/. Az állatok elhelyezésének díja az érvényes
    árlista az állattal történő szállásért.
    Az állatok elhelyezésére a következő intézkedések vonatkoznak:
   4. Kutyák és egyéb állatok csak a következő feltételekkel helyezhetők el a szálláshely területén
    a szálláshely hozzájárulásával. A vendég felelőssége, hogy a tartózkodást előzetesen bejelentse a következő címen
    kutyát a kezdeti kommunikáció és az azt követő foglalás során.
   5. Kutyák és egyéb állatok bevitele és tartózkodása a szálláshely egyéb területein tilos.
    ahol élelmiszereket tárolnak, ételeket és italokat készítenek.
   6. A létesítmény minden nyilvános területén a kutyáknak kosarat kell viselniük és pórázon kell lenniük.
   7. A szálloda területén, beleértve a szállodai szobát is, háziállat nem megengedett.
    a vendég/kutyatulajdonos által felügyelet nélkül hagyott.
   8. Az állatokat nem szabad hagyni pihenni – ágyon/ágyon vagy más berendezésen fekve,
    amelyet a vendégek pihenésére használnak. Nem megengedett a fürdők, zuhanyzók vagy
    mosdókagylók az állatok fürdetésére vagy mosására.
   9. A kutyák és más állatok etetésére használt készleteket nem lehet felhasználni a következők elkészítéséhez
    vagy ételek felszolgálása a vendégeknek.
   10. Az állat vendége/tulajdonosa köteles legalább egy szobai ellenőrzést engedélyezni a tartózkodás ideje alatt.
    naponta egyszer az esetleges károk /pl. túlzott szennyezés/ miatt.
   11. A vendég/tulajdonos köteles az állatok ürülékét a helyiségekben eltakarítani.
   12. Az állattal együtt tartózkodó vendég/tulajdonos felelős a következők betartásáért
    22:00-6:00 óra közötti éjszakai csend. h. h.
   13. Felelősség az állat által a szálláshely vagyonában okozott károkért
    a nála tartózkodó állat vendégét/tulajdonosát terheli.
   14. A szálláshely jogosult előleget kérni bejelentkezéskor.
    a kutya által okozott károkért /pl. a bútorok összekarcolása, szennyeződések /.
    szőnyegek, szállodai ágyneműk az állat vizeletével vagy más ürülékével.
   15. Az előleget készpénzben vagy az összeg hitelből történő előzetes engedélyezésével igényelheti.
    az állattulajdonos kártyája.
   16. A tartózkodás befejezése és a szállodai szoba utólagos ellenőrzése után a szállás
    a szálláshely köteles a kauciót teljes egészében visszafizetni, ha a kár nem következett be.
    az állat tulajdonosának.
   17. A szállodai szobában bekövetkezett kár esetén a szálláshely jogosult a következőkre
    visszatartja a kaució teljes összegét, és azt később a kár helyreállítására fordítja
    kár.
   18. A tűzvédelmi szabályzatot, az evakuálási tervet és az evakuálási irányjelző táblákat a szálláshelyen a szállóvendégek számára jól látható és hozzáférhető helyen kifüggesztik. A vendégek kötelesek ezeket az utasításokat tartózkodásuk alatt betartani.
   19. A vendégpanaszokat és a fejlesztési javaslatokat a szálloda vezetősége fogadja.
   20. A szálloda recepciójánál hozzáférhető helyen elérhető egy kívánság- és panaszkönyv.
   21. Az ügyfél köteles a jelen Szállásszabályzat rendelkezéseit a szoba bérlésétől kezdve betartani. Súlyos szerződésszegés esetén a szálloda vezetőségének joga van elállni a szálláshely-szolgáltatási szerződéstől még a megállapodás szerinti időtartam lejárta előtt.
   22. A külön szabályok szerint /Postai szabályzat 39. §/ a szálláshely a szálláshelyen tartózkodó vendégeknek vagy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendégeknek címzett küldeményeket fogadja el. Kötelesek ezeket a csomagokat a címzetteknek kézbesíteni, és ha ez nem lehetséges, visszaküldeni.
   23. A szálloda parkolót kínál vendégeinek. Biztonsági okokból javasoljuk, hogy ne hagyjon értéktárgyakat az autóban.
   24. Az egyéni ügyfelek vagy a csoportos túrákon részt vevő idegenvezetők kötelesek a megállapodás szerinti szállás és egyéb szolgáltatások előlegét készpénzben, banki átutalással vagy hitelkártyával fizetni, kérésre a tartózkodás megkezdése előtt. Az az ügyfél, aki a megállapodás szerinti szolgáltatások árát előre kifizette, köteles a bejelentkezéskor megadni a hitelkártya adatait. A szálloda garantálja, hogy a hitelkártyaadatokkal nem élnek vissza. Abban az esetben, ha az ügyfél a foglalás ellenére nem jelentkezik be, a szálloda jogosult 1 éjszaka lemondási díjat felszámítani, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.
   25. Az ügyfél beleegyezik, hogy a szálloda az 52/1998. sz. törvénynek (Coll. a személyes adatok védelméről az adatai feldolgozásához. Az ügyfél által megadott személyes adatokat a szálloda kizárólag a szállás és egyéb szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, valamint külföldiek esetében a külföldi rendőrség igényeihez kapcsolódóan kezelheti. A szálloda vállalja, hogy megteszi az intézkedéseket annak érdekében, hogy az ügyfél személyes adatainak feldolgozása ne vezessen az ügyfél személyes adataival való visszaéléshez.
    A szálloda a szerződéstől a megállapodás szerinti időtartam lejárta előtt is elállhat, ha az ügyfél az előzetes figyelmeztetés ellenére a tartózkodás során durván megsérti a jó modort, vagy ha durván vagy ismételten megszegi a szállásszabályzatból eredő kötelezettségeit.
   26. A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz esetén a szálloda és a vendég köteles követni a recepción kérésre rendelkezésre álló panaszkezelési eljárást.
  3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó információk

   1. A Grand Hotel**** Bachledka Strachan a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján kezeli a személyes adatokat. Az uniós rendeletekkel és a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályaival összhangban megtettük a megfelelő technikai, szervezési és személyzeti intézkedéseket.
   2. A vendég regisztrációja céljából a következő személyes adatokat kezeljük: keresztnév , vezetéknév, lakóhely, születési dátum, személyi igazolvány száma, amelyet a vendég által a tényleges szállás előtt benyújtott személyazonosító okmányból kapunk.
   3. A személyes adatokat a Grand Hotel**** Bachledka Strachan kézzel és automatikusan, közvetlenül a felhatalmazott alkalmazottai révén, valamint a Grand Hotel**** Bachledka Strachan által kijelölt adatfeldolgozók dolgozzák fel személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződések alapján.
   4. Azon szervezetek listája, amelyeknek a vendég személyes adatai átadhatók: személyes adatokat csak a jogszabályi előírások alapján adunk át vagy adunk át harmadik félnek.
   5. A személyes adatokat a Grand Hotel**** Bachledka Strachan az utolsó látogatástól számított 6 évig kezeli.
   6. Ha a vendég úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása jogellenes, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák Köztársaság területén a Személyes Adatvédelmi Hivatal (www.uoou.sk).

  A szállásszabályzat 2020.05.01-től érvényes.