Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatokfeldolgozásának feltételei

1. A jelen személyesadat-feldolgozási feltételek ("Feltételek") az Ön személyes adataira és magánéletére vonatkoznak. Kérjük, fordítson rájuk kellő figyelmet.

ALAPINFORMÁCIÓK
2. Az Általános Szerződési Feltételek egyértelműen tartalmazzák a Strachan, s.r.o., székhelye: Ždiar 646, 059 55 Ždiar, 45326533 (a továbbiakban: "Üzemeltető") által a hotelbachledka.sk weboldalon (a továbbiakban: "Szolgáltatások") nyújtott szolgáltatások felhasználóinak személyes adatai kezelésének elveit és szabályait.

3. Az Adatkezelő a Szolgáltatások felhasználóinak személyes adatainak kezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: Törvény) és egyéb kapcsolódó, általános érvényű jogszabályok irányadóak.

4. Személyes adat a rendelet és a törvény vonatkozó rendelkezései szerint minden olyan adat, amely azonosított természetes személyre vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely általánosan alkalmazható azonosító alapján, a név kivételével, vezetéknév, azonosító szám, helymeghatározó adat vagy online azonosító, vagy egy vagy több olyan jellemző vagy attribútum alapján, amely a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, pszichológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását képezi.

5. A rendelet és a törvény értelmében érintett, azaz az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik, az Adatkezelő szolgáltatásainak bármely felhasználója, beleértve Önt is.

6. A rendelet és a törvény értelmében az adatkezelő a Strachan, s.r.o., amely meghatározta az Ön személyes adatainak feldolgozásának célját és módját, és saját nevében kezeli azokat.

7. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba, és úgy tekintendő, hogy az Adatkezelőnek a Rendelet 13. cikke és a Törvény 19. §-a értelmében az érintettekkel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettsége teljesül.

MI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA ÉS CÉLJA?
8. Azáltal, hogy aktívan megerősíti a Feltételek elfogadását (a megfelelő négyzet bejelölésével), majd regisztrációt vagy más megjelölt kérelmet nyújt be egy adott szolgáltatás nyújtására vagy rendelkezésre bocsátására:
(a) Ön szabadon hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait a Feltételekben meghatározott célokból a Rendeletnek és a jogszabályoknak megfelelően kezelje,
b) megerősíti, hogy az Ön által megadott személyes adatok helyesek és naprakészek,
c) egyúttal megerősíti, hogy amennyiben Ön 16 év alatti, a törvényes képviselője (pl. szülő) hozzájárult vagy felhatalmazta személyes adatainak feldolgozásához.

9.Az Ön személyes adatainak kezelésének célja az Adatkezelő azon konkrét szolgáltatásának igénybevétele és időtartama, amelyet Ön igényel, vagy amelyhez hozzáférést kér, vagy a kért szolgáltatás igénybevételének és időtartamának jogalapját képező szerződés megkötése és teljesítése.

10. Az Ön személyes adatainak megadása és feldolgozása az Adatkezelő azon konkrét szolgáltatásának igénybevételéhez és időtartamához szükséges, amelyet Ön igényel, vagy amelyhez hozzáférést kér, valamint a kért szolgáltatás igénybevételének jogalapját képező szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.

11. A Szolgáltatások használatához szorosan kapcsolódó cél, hogy rövid e-mail üzeneteket küldjön Önnek hírekről vagy más, a Szolgáltatással kapcsolatos fontos vagy hasznos információkról, amelyeket az Üzemeltető az Ön által megadott és regisztrált e-mail címre küldhet. Előfizetést a szolgáltatás weboldalán állíthat be. Ön bármikor leiratkozhat ezekről a rövid e-mail üzenetekről, ha bármelyik e-mail üzenetben található linkre kattint.

12. A szolgáltatások igénybevételéhez szorosan kapcsolódó célnak tekintendő a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos elemzés és statisztikák készítése is, amelyek lehetővé teszik az Üzemeltető számára, hogy javítsa és optimalizálja szolgáltatásait és weboldalát.

13. Az Ön személyes adatainak feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából szükséges, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, ami a rendelet 47. cikke szerint szintén az Adatkezelő jogos érdekét képezi. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő jogosult a megadott személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából is kezelni, amely alapján kereskedelmi tartalmú e-mail üzeneteket küldhet Önnek. A személyes adatok jelen Feltételek szerinti feldolgozásához való hozzájárulásával Ön hozzájárul személyes adatainak hatékony marketingkommunikáció céljából történő feldolgozásához is, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ehhez a célhoz kapcsolódik, amely alapján a Szolgáltatás weboldalán az Ön számára releváns és az Ön preferenciáinak megfelelő hirdetéseket jelenítünk meg, különösen az Ön online tevékenységétől függően.

14. Az Ön személyes adatainak kezelése szükséges lehet továbbá a rendeletből, a törvényből és más általánosan kötelező érvényű jogszabályokból (pl. a számvitelről szóló 431/2002. sz. törvény) eredő adatkezelési kötelezettségek teljesítése céljából.

15. Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Adatkezelő jogos érdeke miatt is szükséges lehet:
(a) az Adatkezelő jogi igényeinek peren kívüli és bírósági úton történő érvényesítése, bizonyítása és érvényesítése,
b) a bűncselekmények elleni védelem, a bűncselekmények bejelentése és bizonyítása, valamint a bűnüldöző hatóságok és a bíróságok támogatása a bűncselekmények és elkövetőik felderítésében,
c) az Üzemeltető szolgáltatásaival való visszaélések elleni védelem, valamint az Üzemeltető weboldalának és információs infrastruktúrájának biztonsága,
d) az Üzemeltető vagy egy harmadik fél egyéb jogos érdeke miatt, a rendelettel és a jogszabályokkal összhangban.

16. Az Adatkezelő csak akkor jogosult az Ön személyes adatait az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt céltól eltérő célból kezelni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, vagy ha a személyes adatok más célú kezelése összeegyeztethető azzal a céllal, amelyhez a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. A személyes adatok archiválási vagy statisztikai célú feldolgozása a törvény értelmében az eredeti céllal összeegyeztethetőnek minősül. A szóban forgó célokból történő adatkezelés esetén az adatkezelőnek megfelelő és hatékony technikai és szervezési intézkedésekkel kell rendelkeznie, amelyek biztosítják különösen a személyes adatok minimalizálását, valamint az álnevesítést, amely alapján a feldolgozott személyes adatok nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez külön tárolt kiegészítő információk felhasználása nélkül.

MI A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE?
17. Az adatkezelő az Ön személyes adatait csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben kezeli az alábbiak szerint:

 • kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül:
  • e-mail cím,
  • név és vezetéknév,
  • telefonszám,
  • cím,
  • IP-cím,
  • cookie-adatok;
 • e-mail üzenetek küldése:
  • e-mail cím,
  • kereszt- és vezetéknév - csak akkor, ha a beállításoknál megadod őket, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessünk neked,
  • IP-cím,
  • cookie-adatok;
 • termékek és szolgáltatások foglalása és vásárlása:
  • e-mail cím,
  • név és vezetéknév,
  • telefonszám,
  • cím - ha a kézbesítéshez szükséges,
  • születési dátum - a kedvezmények igénybevételéhez, valamint ha az értékesített termékek és szolgáltatások jellege megköveteli,
  • a weboldal látogatásával és böngészésével kapcsolatos információk,
  • IP-cím,
  • cookie-adatok;
 • álláskeresés:
  • e-mail cím,
  • név és vezetéknév,
  • telefonszám,
  • cím,
  • az önéletrajzban elküldött adatok - különösen az iskolai végzettség és tapasztalat,
  • fénykép,
  • IP-cím,
  • cookie-adatok;
 • releváns reklámok megjelenítése:
  • e-mail cím,
  • név és vezetéknév,
  • telefonszám,
  • cím,
  • IP-cím,
  • cookie-adatok;

18. Sütik
Az elektronikus hírközlésről szóló módosított 351/2011. sz. törvény 55. § (5) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk Önt a sütik használatáról, és felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a sütik jelenlegi beállítása nem felel meg Önnek, megváltoztathatja az internetes böngésző beállításait.
Mik azok a sütik? A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal meglátogatásakor elküldhetünk a böngészőjének, és amelyek az Ön eszközén (számítógépen vagy más, internet-hozzáféréssel rendelkező eszközön, például okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak. A sütiket az Ön internetböngészőjének fájlmappájában tárolják. A sütik általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, valamint a létrehozásuk dátumát. Amikor legközelebb meglátogatja a webhelyet, a böngészője újratölti a cookie-kat, és visszaküldi ezeket az információkat a cookie-t eredetileg létrehozó webhelynek. Az általunk használt sütik nem károsítják a számítógépét.
Weboldalunkon többféle sütit használunk:
Alapvető sütik - ezek a sütik képezik weboldalunk működésének alapját, és lehetővé teszik az olyan alapvető funkciók használatát, mint a biztonságos területek vagy az online fizetés. Például az alapvető sütik emlékeznek a bejelentkezésekre, lehetővé teszik a hozzáférést a biztonságos területekhez anélkül, hogy újra be kellene jelentkezni, előre kitöltik az űrlapokat stb. E sütik nélkül nem tudjuk biztosítani a weboldalunk alapját képező szolgáltatásokat. Ha letiltja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni az oldal hibamentes működését.
Működési sütik - Működési sütiket használunk, hogy statisztikai információkat gyűjtsünk arról, hogyan használja a weboldalunkat. Ezek a technikai információk például azt mutatják meg, hogy a weboldal mely részeire kattintott, melyik oldalt látogatta meg utoljára stb. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy elemezzük és javítsuk weboldalunkat a tartalom, a teljesítmény és a design tekintetében. Ha letiltja ezeket a sütiket, nem tudjuk garantálni weboldalunk hibamentes működését.
Harmadik féltől származó sütik - a Szolgáltatás oldalai más weboldalakra hivatkoznak és azok tartalmát integrálják. Ezért weboldalunk használata során olyan sütik is létrejöhetnek, amelyek nem állnak az Üzemeltető ellenőrzése alatt. Ez a helyzet például akkor, ha a megtekintett weboldal egy harmadik féltől származó elemző vagy marketingautomatizálási eszközt használ (például a Google eszközeit), vagy harmadik fél weboldaláról, például a YouTube-ról vagy a Facebookról származó tartalmat jelenít meg. Ez azt eredményezi, hogy elfogadja a cookie-kat ezektől a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól. Az üzemeltető nem tudja ellenőrizni ezeknek a sütiknek a tárolását vagy az azokhoz való hozzáférést. Ha tudni szeretné, hogy ezek a harmadik felek hogyan használják a cookie-kat, kérjük, olvassa el ezen szolgáltatások adatvédelmi és cookie-szabályzatát.
Sütik használata - Az Üzemeltető által üzemeltetett oldalak használatával Ön hozzájárul a sütik használatához a böngésző beállításainak megfelelően. Ha meglátogatja weboldalunkat, böngészője engedélyezi a sütik elfogadását, nem változtatja meg az internetes böngésző beállításait, és továbbra is látogatja weboldalunkat, akkor ezt úgy tekintjük, hogy elfogadja a sütik használatára vonatkozó feltételeinket.
Miért használunk sütiket? Sütiket használunk szolgáltatásaink optimális kialakítása és folyamatos fejlesztése érdekében, hogy azokat az Ön érdeklődési köréhez és igényeihez igazítsuk, valamint hogy javítsuk azok szerkezetét és tartalmát. Az üzemeltető nem használja fel a sütik használatával nyert adatokat arra, hogy postai úton, e-mailben vagy telefonon felvegye Önnel a kapcsolatot.
Hogyan módosíthatja a cookie-beállításokat? A legtöbb webböngésző kezdetben úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a sütiket. Ezt a beállítást megváltoztathatja a sütik letiltásával vagy a sütik eszközére történő küldésének értesítésével. A sütik megváltoztatására vonatkozó utasítások az egyes böngészők "súgó" opciójában találhatók. Ha különböző eszközöket használ az oldal eléréséhez (pl. számítógép, okostelefon, táblagép), javasoljuk, hogy minden egyes eszköz böngészőjét igazítsa az Ön cookie-beállításaihoz.
Miért érdemes megőrizni a cookie-beállításokat? A sütik használata és engedélyezése az Ön webböngészőjében az Ön belátása szerint történik. Ha azonban megváltoztatja a beállításokat, egyes webhelyeink korlátozott funkcionalitással és csökkentett felhasználói élménnyel rendelkezhetnek.

MENNYI IDEIG ŐRZIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?
19. A kezelt személyes adatokat a szükséges mértékben és az Ön azonosítását lehetővé tevő formában legkésőbb addig kell megőrizni, amíg az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges (pl. az Adatkezelőre vonatkozó, általános kötelező erejű jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése vagy az Adatkezelő valamely jogos érdekének megvalósítása stb. érdekében). Következésképpen az Adatkezelő gondoskodik az Ön személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli megsemmisítéséről (törléséről vagy anonimizálásáról) a rendeletnek és a jogszabályoknak megfelelően.

A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK VÉDETTEK-E? KINEK LEHET NYILVÁNOSSÁGRA HOZNI?
20. Az Ön személyes adatai biztonságban vannak, mivel feldolgozásukat az Adatkezelő információs rendszere automatikusan, valamint a személyes adatok biztonságát garantáló megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel végzi, beleértve a személyes adatok jogosulatlan feldolgozása, a személyes adatok jogellenes feldolgozása, a személyes adatok véletlen elvesztése, a személyes adatok törlése vagy a személyes adatok sérülése elleni védelmet. Ebben az összefüggésben az Adatkezelő jogosult arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelésével megfelelő személyi, technikai, szervezési és szakmai kompetenciával rendelkező harmadik felet bízzon meg, aki az Ön személyes adatait a Rendeletnek és a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozóként, az Adatkezelő nevében, írásbeli szerződés alapján kezeli.

21. Az adatkezelő a szükséges mértékben jogosult az Ön személyes adatait a következő címzetteknek átadni:
(a) olyan személyek számára, akik az Adatkezelő nevében az Adatkezelő jogi követeléseit bíróságon kívül és bíróság előtt érvényesítik és érvényesítik, az Adatkezelő jogi követeléseinek érvényesítése és érvényesítése céljából,
b) bíróságok, bírósági végrehajtók, bűnüldöző hatóságok vagy más hatóságok, az Üzemeltető jogi követeléseinek gyakorlása és érvényesítése, illetve az Üzemeltető általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése céljából,
c) az Üzemeltető szolgáltatásainak, weboldalának és információs infrastruktúrájának technikai működését biztosító személyek számára, kizárólag ebből a célból,
d) az Üzemeltető szolgáltatásainak, weboldalának és információs infrastruktúrájának biztonságát és védelmét biztosító, valamint e biztonságot és védelmet rendszeresen ellenőrző és tesztelő személyek, kizárólag ebből a célból,
e) olyan személyek, akik analitikai és statisztikai szolgáltatásokat nyújtanak az Üzemeltetőnek szolgáltatásai és honlapja javítása és optimalizálása céljából,
f) olyan személyek, akik marketingszolgáltatásokat nyújtanak az Üzemeltetőnek, kizárólag az Üzemeltető hatékony és releváns marketingkommunikációja céljából (a kétségek elkerülése végett hozzátesszük, hogy a szóban forgó személyek kategóriája nem használhatja fel az Ön személyes adatait saját marketingtevékenységéhez vagy az Üzemeltetőn kívül más személy marketingtevékenységéhez).

MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?
22. Ezúton tájékoztatjuk Önt a rendelet és a törvény vonatkozó rendelkezéseiből eredő, az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogairól és a jogilag releváns tényekről:
(a) Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen személyes adataihoz (a rendelet 15. cikkében és a törvény 21. szakaszában részletezettek szerint),
b) Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje személyes adatainak helyesbítését (a rendelet 16. cikke és a törvény 22. cikke részletezi),
c) Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje személyes adatainak törlését, az úgynevezett elfeledtetéshez való jog (a Rendelet 17. cikke és a Törvény 23. szakasza részletezi),
d) Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását (a rendelet 18. cikke és a törvény 24. cikke részletezi),
e) Ön jogosult arra, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőhöz hordozhassa (a rendelet 20. cikke és a törvény 26. szakasza részletezi),
f) Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen az Adatkezelőnél (a rendelet 21. cikkében és a törvény 27. cikkében részletezettek szerint),
g) Ön jogosult arra, hogy a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához beadványt nyújtson be a személyes adatok védelmére vonatkozó eljárás megindítása érdekében (a törvény 99-103. §-ában részletezettek szerint),
h) Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását,
i) a személyes adatok megadása a szolgáltatások esetében a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény, és a személyes adatok megadásának elmulasztása esetén az Ön által kért szolgáltatás igénybevételének és időtartamának jogalapját képező szerződés megkötése és teljesítése nem lehetséges.

23. Szeretnénk felhívni a figyelmét különösen a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogára, amelynek keretében lehetősége van:
(a) tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen a közérdekű feladat végrehajtása során, közhatalmi jogosítványok gyakorlása során vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is,
b) tiltakozhat a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen az Adatkezelő jogos érdeke alapján, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

24. Külön felhívjuk a figyelmét arra is, hogy Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét. Ha Ön visszavonta a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, és nincs más jogalapja a személyes adatai kezelésének, az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy személyes adatait a rendeletnek és a jogszabályoknak megfelelően indokolatlan késedelem nélkül megsemmisítse (törölje vagy anonimizálja).

HOGYAN GYAKOROLHATOM A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGAIMAT?
25. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait gyakorolhatja, illetve kérdéseket tehet fel az adatkezelőhöz vagy az adatkezelő által kijelölt felelős személyhez közvetlenül az alábbiakban felsorolt elérhetőségek egyikén keresztül vagy bármely más, Ön által választott módon benyújtott kérelemmel.
Vezérlő
Postacím: Strachan, s.r.o., Ždiar 646, 059 55 Ždiar
E-mail cím: gdpr@hotelbachledka.sk
Felelős személy

26. A személyes adatok jelen Feltételek szerinti feldolgozásához való hozzájárulásával Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a 25. pont szerinti kérése. Feltételek nyilvánvalóan megalapozatlan vagy ésszerűtlen, különösen annak ismétlődő jellege miatt, az Adatkezelő a kérelem tartalmát figyelembe véve:
(a) az információnyújtás adminisztratív költségeit tükröző ésszerű díjat, vagy az értesítés adminisztratív költségeit tükröző ésszerű díjat, vagy a kért intézkedés meghozatalának adminisztratív költségeit tükröző ésszerű díjat követelhet; vagy
(b) megtagadhatja a kérelem teljesítését.

27. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a 25. pont szerinti kérelem feldolgozását megelőzően. az Általános Szerződési Feltételek értelmében az Üzemeltetőnek mindenekelőtt megbízhatóan ellenőriznie kell az Ön személyazonosságát, hogy az Ön jogaival ne lehessen visszaélni. Ezért az Adatkezelő kérheti az érintett személyazonosságának (az Ön személyazonosságának) ellenőrzéséhez szükséges további információk vagy dokumentumok benyújtását, ha alapos kétségei vannak a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban. Ha az Adatkezelő az előző mondat szerinti eljárás ellenére sem tudja bizonyítható módon ellenőrizni az érintett személyazonosságát (az Ön személyazonosságát), erről lehetőség szerint tájékoztatja a kérelmezőt, és megtagadja a kérelem teljesítését.

28. Ha az Adatkezelő nem tesz eleget az Ön kérésének, Ön a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovak Republic, mint felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ön közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz is fordulhat.