Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Tyto podmínky zpracování osobních údajů (dále jen "podmínky") se týkají vašich osobních údajů a ochrany soukromí. Věnujte jim prosím náležitou pozornost.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
2. Podmínky jednoznačně obsahují zásady a pravidla zpracování osobních údajů uživatelů služeb společnosti Strachan, s.r.o.., se sídlem Ždiar 646, 059 55 Ždiar, 45326533 (dále jen "Provozovatel") poskytovaných prostřednictvím webových stránek hotelbachledka.sk (dále jen "Služby").

3. Správce se při zpracování osobních údajů uživatelů Služeb řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") a dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

4. Osobním údajem se podle příslušných ustanovení Nařízení a Zákona rozumí jakýkoli údaj týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na obecně použitelný identifikátor jiný než jméno, příjmení, identifikačního čísla, lokalizačních údajů nebo online identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo atributů, které tvoří jeho fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychologickou identitu, duševní identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.

5. Subjektem údajů ve smyslu Nařízení a Zákona, tj. fyzickou osobou, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, je každý uživatel služeb Správce, tedy i vy.

6. Správcem ve smyslu Nařízení a Zákona je společnost Strachan, s.r.o., která určila účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů a zpracovává je svým jménem.

7. Tyto Podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018 a považují se za splnění informační povinnosti správce ve vztahu k subjektům údajů ve smyslu článku 13 Nařízení a § 19 Zákona.

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
8. Aktivním potvrzením souhlasu s podmínkami (zaškrtnutím příslušného políčka) a následným odesláním registrace nebo jinak označené žádosti o poskytnutí nebo zpřístupnění konkrétní služby:
(a) dobrovolně souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával vaše osobní údaje pro účely uvedené v Podmínkách v souladu s Nařízením a zákonem,
b) potvrzujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální,
c) zároveň potvrzujete, že pokud jste mladší 16 let, váš zákonný zástupce (např. rodič) udělil nebo schválil souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

9. Účelem zpracování vašich osobních údajů je využívání a trvání konkrétní služby správce, kterou požadujete nebo ke které požadujete přístup, nebo uzavření a plnění smlouvy, která je právním základem pro využívání a trvání požadované služby.

10. Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro využívání a trvání konkrétní služby správce, kterou požadujete nebo ke které požadujete přístup, a pro uzavření a plnění smlouvy, která je právním základem pro využívání požadované služby.

11. Účelem, který úzce souvisí s používáním Služeb, je zasílání krátkých e-mailových zpráv o novinkách nebo jiných důležitých či užitečných informacích souvisejících se Službou, které může Provozovatel zasílat na vámi uvedenou a zaregistrovanou e-mailovou adresu. Předplatné si můžete nastavit na webových stránkách služby. Z odběru těchto krátkých e-mailových zpráv se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz v kterékoli z těchto e-mailových zpráv.

12. Účelem úzce souvisejícím s využíváním služeb se rozumí také analýza a statistiky související s jejich využíváním, které umožní Provozovateli zlepšovat a optimalizovat své služby a webové stránky.

13. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, který rovněž představuje oprávněný zájem Správce v souladu s článkem 47 Nařízení. To znamená, že správce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje také za účelem přímého marketingu, na jehož základě vám bude moci zasílat e-mailové zprávy s komerčním obsahem. Souhlasem se zpracováním osobních údajů podle těchto podmínek souhlasíte také se zpracováním vašich osobních údajů pro účely účinné marketingové komunikace, včetně profilování, pokud s tímto účelem souvisí, na jehož základě vám bude na webových stránkách služby zobrazována zejména reklama, která je pro vás relevantní a odpovídá vašim preferencím v závislosti na vašich aktivitách na internetu.

14. Zpracování Vašich osobních údajů může být rovněž nezbytné pro účely plnění povinností Správce vyplývajících z Nařízení, Zákona a dalších obecně závazných právních předpisů (např. zákon č. 431/2002 Sb., o účetnictví).

15. Zpracování vašich osobních údajů může být rovněž nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce:
(a) mimosoudní a soudní uplatňování, dokazování a vymáhání právních nároků správce,
b) ochrana před trestnou činností, oznamování a dokazování trestné činnosti a poskytování pomoci orgánům činným v trestním řízení a soudům při odhalování trestné činnosti a jejích pachatelů,
c) ochrana před zneužitím služeb provozovatele a zajištění bezpečnosti webových stránek a informační infrastruktury provozovatele,
d) pro účely jiného oprávněného zájmu Provozovatele nebo třetí strany v souladu s Nařízením a zákonem.

16. Správce je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje k jinému účelu, než je účel uvedený v Podmínkách, pouze pokud jste mu k tomu dali výslovný souhlas nebo pokud je zpracování osobních údajů k jinému účelu slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně shromážděny. Zpracování osobních údajů pro archivační nebo statistické účely se považuje za slučitelné s původním účelem ve smyslu zákona. V případě zpracování pro dané účely musí mít správce zavedena vhodná a účinná technická a organizační opatření, která zajistí zejména minimalizaci osobních údajů a také pseudonymizaci, na jejímž základě nelze zpracovávané osobní údaje přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších odděleně uložených informací.

JAKÝJE ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
17. Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování, a to:

 • kontaktovat vás prostřednictvím kontaktního formuláře:
  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • adresa,
  • IP adresa,
  • údaje o souborech cookie;
 • odesílání e-mailových zpráv:
  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení - pouze pokud je zadáte v nastavení, abychom vám mohli posílat personalizované zprávy,
  • IP adresa,
  • údaje o souborech cookie;
 • rezervace a nákup produktů a služeb:
  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • adresa - pokud je vyžadována pro doručení,
  • datum narození - pro uplatnění slev a pokud to vyžaduje povaha prodávaných výrobků a služeb,
  • informace o návštěvě a prohlížení webových stránek,
  • IP adresa,
  • údaje o souborech cookie;
 • hledání práce:
  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • adresa,
  • údaje zaslané v životopise - zejména údaje o vzdělání a praxi,
  • fotografie,
  • IP adresa,
  • údaje o souborech cookie;
 • zobrazování relevantní reklamy:
  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • adresa,
  • IP adresa,
  • údaje o souborech cookie;

18. Soubory cookie
V souladu s § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme informovat o používání souborů cookies a upozornit Vás na možnost změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče v případě, že Vám stávající nastavení souborů cookies nevyhovuje.
Co jsou to soubory cookie? Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě webové stránky odeslány do vašeho prohlížeče a uloženy ve vašem zařízení (počítači nebo jiném zařízení s přístupem k internetu, například v chytrém telefonu nebo tabletu). Soubory cookie se ukládají do složky souborů vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, a datum jejich vytvoření. Při příští návštěvě webu váš webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a odešle tyto informace zpět na web, který soubor cookie původně vytvořil. Soubory cookie, které používáme, nepoškozují váš počítač.
Na našich webových stránkách používáme několik typů souborů cookie:
Základní soubory cookie - tyto soubory cookie tvoří základ pro fungování našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jako jsou zabezpečené oblasti nebo online platby. Základní soubory cookie si například pamatují přihlašovací údaje, umožňují přístup do zabezpečených oblastí bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplňují formuláře atd. Bez těchto souborů cookie nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto soubory cookie zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný provoz stránek.
Provozní soubory cookie - Provozní soubory cookie používáme ke shromažďování statistických informací o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám například říkají, na které části webu jste klikli, kterou stránku jste navštívili jako poslední atd. Tyto soubory cookie nám pomáhají analyzovat a zlepšovat naše webové stránky z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto soubory cookie zakážete, nemůžeme zaručit bezchybný provoz našich webových stránek.
Soubory cookie třetích stran - stránky služby odkazují na obsah jiných webových stránek a integrují jej. Proto mohou být při používání našich webových stránek vytvořeny soubory cookie, které nejsou pod kontrolou provozovatele. Je tomu tak například v případě, že prohlížená webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo automatizaci marketingu od třetí strany (například nástroje od společnosti Google) nebo zobrazuje obsah z webových stránek třetích stran, jako je YouTube nebo Facebook. To vede k přijímání souborů cookie od těchto služeb třetích stran. Provozovatel nemůže mít kontrolu nad ukládáním těchto souborů cookie ani nad přístupem k nim. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie těchto služeb.
Používání souborů cookie - Používáním stránek provozovaných provozovatelem souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s nastavením vašeho prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč má povoleno přijímat soubory cookie, nezměníte nastavení internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek, považujeme to za souhlas s našimi podmínkami používání souborů cookie.
Proč používáme soubory cookie? Soubory cookie používáme k optimálnímu vytváření a neustálému zlepšování našich služeb, k jejich přizpůsobování vašim zájmům a potřebám a ke zlepšování jejich struktury a obsahu. Provozovatel nepoužívá údaje získané pomocí souborů cookie k tomu, aby vás kontaktoval poštou, e-mailem nebo telefonicky.
Jak můžete změnit nastavení souborů cookie? Většina webových prohlížečů je zpočátku nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Toto nastavení můžete změnit tak, že soubory cookie zablokujete nebo jim oznámíte, zda mají být soubory cookie odesílány do vašeho zařízení. Pokyny ke změně souborů cookie najdete v nápovědě každého prohlížeče. Pokud k přístupu na stránky používáte různá zařízení (např. počítač, chytrý telefon, tablet), doporučujeme vám přizpůsobit prohlížeč na každém zařízení vašim preferencím souborů cookie.
Proč uchovávat nastavení souborů cookie? Použití souborů cookie a jejich povolení ve vašem webovém prohlížeči je na vašem uvážení. Pokud však změníte jejich nastavení, mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a zhoršený uživatelský zážitek.

JAK DLOUHO SE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ?
19. Zpracovávané osobní údaje budou uchovávány v nezbytném rozsahu a ve formě umožňující Vaši identifikaci nejpozději po dobu nezbytnou pro naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány (např. pro splnění povinnosti uložené Správci obecně závazným právním předpisem nebo pro dosažení některého z oprávněných zájmů Správce apod.). Správce proto zajistí likvidaci (výmaz nebo anonymizaci) vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu v souladu s Nařízením a zákonem.

JSOU ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY? KOMU JE LZE SDĚLIT?
20. Vaše osobní údaje jsou bezpečné, protože jejich zpracování je prováděno automaticky informačním systémem Správce a pomocí vhodných technických a organizačních opatření zaručujících bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, protiprávním zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů. Správce je v této souvislosti oprávněn pověřit zpracováním vašich osobních údajů třetí osobu s odpovídající personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, která bude vaše osobní údaje zpracovávat jako zpracovatel v souladu s Nařízením a zákonem jménem Správce, a to na základě písemné smlouvy.

21. Správce je oprávněn poskytnout vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům:
(a) osobám, které jménem správce uplatňují a vymáhají právní nároky správce mimosoudně a u soudu, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků správce,
b) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo plnění povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,
c) osobám, které zajišťují technický provoz služeb, webových stránek a informační infrastruktury provozovatele, a to výhradně za tímto účelem,
d) osoby, které zajišťují bezpečnost a ochranu služeb, webových stránek a informační infrastruktury Provozovatele a které rovněž pravidelně monitorují a testují tuto bezpečnost a ochranu, a to výhradně za tímto účelem,
e) osoby, které poskytují provozovateli analytické a statistické služby za účelem zlepšování a optimalizace jeho služeb a webových stránek,
f) osoby, které poskytují marketingové služby Provozovateli, a to výhradně za účelem účinné a relevantní marketingové komunikace Provozovatele (pro vyloučení jakýchkoli pochybností dodáváme, že daná kategorie osob nebude moci využívat vaše osobní údaje pro vlastní marketing nebo marketingové aktivity jiné osoby než Provozovatele).

JAKÁJSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
22. Tímto Vás informujeme o právech a právně relevantních skutečnostech týkajících se ochrany Vašich osobních údajů vyplývajících z příslušných ustanovení Nařízení a Zákona:
(a) Máte právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům (podrobně uvedeno v článku 15 Nařízení a § 21 Zákona),
b) máte právo požádat správce o opravu svých osobních údajů (podrobně uvedeno v článku 16 Nařízení a článku 22 Zákona),
c) máte právo požádat správce o výmaz osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (podrobně popsané v článku 17 Nařízení a § 23 Zákona),
d) máte právo požadovat, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů (podrobněji v článku 18 Nařízení a článku 24 Zákona),
e) máte právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci (podrobně uvedeno v článku 20 Nařízení a § 26 Zákona),
f) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u správce (podrobněji v článku 21 Nařízení a § 27 Zákona),
g) máte právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů (podrobně uvedeno v § 99 až 103 zákona),
h) máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
i) poskytnutí osobních údajů je požadavkem, který je v případě služeb nezbytný pro uzavření smlouvy, a v případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné uzavřít a plnit smlouvu, která je právním základem pro využívání a trvání vámi požadované služby.

23. Rádi bychom vás upozornili zejména na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v rámci kterého máte možnost:
(a) vznést námitku proti zpracování osobních údajů při plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto právních základech,
b) vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem.

24. Upozorňujeme vás také na skutečnost, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, správce zajistí, aby byly vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikvidovány (vymazány nebo anonymizovány) v souladu s Nařízením a právními předpisy.

JAK MOHU UPLATNIT SVÁ PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
25. Svá práva nebo dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete uplatnit podáním žádosti přímo správci nebo jím pověřené odpovědné osobě, a to prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů nebo jakýmkoli jiným způsobem dle vaší volby.
Řídicí jednotka
Poštovní adresa: Strachan, s.r.o., Ždiar 646, 059 55 Ždiar
E-mailová adresa: gdpr@hotelbachledka.sk
Odpovědná osoba

26. Souhlasem se zpracováním osobních údajů podle těchto podmínek berete na vědomí, že pokud bude vaše žádost podle bodu 25. Podmínky jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakované povahy, může správce s ohledem na obsah žádosti:
(a) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na přijetí požadovaného opatření; nebo
(b) odmítnout žádost vyřídit.

27. Rovněž berete na vědomí, že před zpracováním žádosti podle bodu 25. Podmínek musí Provozovatel především spolehlivě ověřit vaši totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití vašich práv. Z tohoto důvodu může správce údajů požádat o poskytnutí dodatečných informací nebo dokumentů nezbytných k ověření totožnosti subjektu údajů (vaší totožnosti), pokud má důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele. Pokud správce ani postupem podle předchozí věty není schopen prokazatelným způsobem ověřit totožnost subjektu údajů (vaši totožnost), informuje o tom žadatele, je-li to možné, a odmítne žádost vyřídit.

28. Pokud správce vaší žádosti nevyhoví, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, jakožto dozorový úřad. Můžete se také obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.