Poukázky na dovolenou

Relaxujte s poukazem na dovolenou u nás

Na pobyt v Grand hotelu*** Bachledka Strachan můžete využít poukázky na dovolenou od svého zaměstnavatele. Zde je přesný postup, jak tyto poukázky uplatnit.

Jak využít příspěvek zaměstnavatele na dovolenou

1

Pokud jste zaměstnáni u společnosti s více než 49 zaměstnanci a pracujete u ní alespoň 24 měsíců, můžete na Slovensku požádat svého zaměstnavatele o příspěvek na dovolenou – tzv. poukaz na dovolenou.

2

Vyberte si z našich pobytů s minimální délkou 2 noci. Poukaz lze využít na jeden nebo více pobytů během kalendářního roku, maximálně však do výše 275 €/kalendářní rok.

3

V Grand Hotelu**** Bachledka Strachan můžete platit buď kartou a po úspěšném ověření obdržíte ubytovací poukaz a fakturu – nemusíte nic dokládat svému zaměstnavateli. Nebo pokud váš zaměstnavatel nepoužívá elektronický poukaz na dovolenou, předložíte nám nejpozději do 30 dnů po skončení dovolené potvrzení (fakturu), na kterém je uvedeno vaše jméno, datum pobytu a celková cena pobytu nebo balíčku služeb.

4

Zaměstnavatel vám proplatí 55 % z celkové částky, kterou jste za pobyt zaplatili, maximálně však 275 EUR. Pokud jste nevyužili celý poukaz na jeden nákup, můžete příspěvek na dovolenou využít při dalším nákupu našich pobytů. Celkem máte nárok na 275 eur ročně, tak si to nenechte ujít.

Naše nabídka nejlepších pobytů

Vyberte si z našich domácích pobytů na minimálně 2 noci nebo z našich výhodných pobytových balíčků, na které můžete využít poukaz na dovolenou. Ušetřit můžete až 275 €.

Často kladené otázky týkající se poukázek na dovolenou a příspěvků na dovolenou doma

Kdy mám nárok na příspěvek na dovolenou na Slovensku?

Nárok na příspěvek má každý zaměstnanec (soukromý, veřejný nebo státní), který pracuje v podniku s více než 49 zaměstnanci po dobu nejméně 24 měsíců a má uzavřenou pracovní smlouvu (smluvní zaměstnanci nemají na příspěvek právní nárok – zaměstnavatel může příspěvek poskytovat dobrovolně). Příspěvky mohou využít i živnostníci, kteří si je mohou dát do nákladů a snížit si tak daňový základ.

Jak mohu požádat o příspěvek na rekreaci?

Po ukončení stáže přinesete zaměstnavateli potvrzení (fakturu) o stáži a zaměstnavatel je povinen vám uhradit 55 % celkové částky, maximálně však 275 EUR za rok. Originál faktury musí obsahovat název zařízení, kde se dovolená nebo celý balíček uskutečnil, s minimálně dvěma přenocováními, jméno zaměstnance, datum a cenu pobytu. Účtenku vystaví recepce ihned po provedení platby.

Jaká je hodnota poukazu na dovolenou?

Zaměstnavatel je povinen přispívat zaměstnanci na rekreaci ve výši 55 %, maximálně však 275 EUR za kalendářní rok. V případě zaměstnance, který má pracovní smlouvu na částečný úvazek, se maximální výše rekreačního poukazu snižuje úměrně kratší pracovní době.

Mohu poukaz na dovolenou využít pouze na jeden pobyt?

Příspěvek na dovolenou nemusíte čerpat pouze na jeden pobyt. Můžete ji také rozdělit na více pobytů. Budou vám proplaceny faktury za pobyty na Slovensku, a to až do výše 275 eur za kalendářní rok. Nevyčerpaný příspěvek nelze převést do dalšího kalendářního roku.

Na čo všetko môžem využiť príspevok na rekreáciu?

  • ubytování na nejméně dvě noci ve Slovenské republice, které může zahrnovat stravovací služby.
  • pro rekreační balíček obsahující ubytování na nejméně dvě noci a stravovací služby nebo jiné služby spojené s rekreací ve Slovenské republice.
  • za služby cestovního ruchu spojené s ubytováním na nejméně dvě přenocování ve Slovenské republice.
  • na mimoškolní aktivity během prázdnin (dětský tábor) na území Slovenské republiky pro dítě zaměstnance, které navštěvuje základní školu nebo jeden z prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia.

Jakým způsobem lze poskytnout příspěvek na rekreaci?

Příspěvek lze poskytnout dvěma způsoby:

a) Přímá úhrada nákladů na základě faktury, která musí být opatřena jménem zaměstnance a předložena zaměstnavateli do 30 dnů od ukončení pobytu.

(b) elektronický poukaz na dovolenou spojený s osobou ve formě elektronické platební karty.

Informujte se u svého zaměstnavatele o konkrétním způsobu proplácení dovolené z domova.

Jakým způsobem lze poskytnout příspěvek na rekreaci?

Z naší nabídky si můžete vybrat libovolný pobyt na minimálně dvě noci. Grand Hotel Bachledka Strachan vám ihned po zaplacení vystaví potvrzení s vaším jménem, které do 30 dnů po skončení dovolené předložíte svému zaměstnavateli, který vám příspěvek vyplatí v nejbližším výplatním termínu nebo podle dohody.

Kdo může spolu se zaměstnancem čerpat příspěvek na dovolenou

Zaměstnanec může využít příspěvek na rekreaci také pro své rodinné příslušníky: manžela/manželku, partnera/partnerku, rodiče a osoby, se kterými žije ve společné domácnosti a které se účastní pobytu společně se zaměstnancem.

Pokud oba manželé pracují pro společnost s více než 49 zaměstnanci déle než 24 měsíců a čerpají společnou dovolenou, může jim zaměstnavatel proplatit oběma dovolenou?

Pokud chcete tuto výhodu uplatnit oba, doporučujeme vám požádat o rozdělení účtu na dvě faktury, z nichž každá může být proplacena zaměstnavatelem ve výši 55 % nákladů, maximálně však 275 EUR ročně. Pokud však celková částka za pobyt nepřesáhne 500 EUR, může vám fakturu proplatit pouze jeden zaměstnavatel a druhý z manželů může stejným způsobem využít stejnou možnost pro další pobyt.

Má rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené také nárok na příspěvek na rekreaci?

Nárok na příspěvek mají všichni zaměstnanci, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni nepřetržitě po dobu nejméně 24 měsíců v podniku zaměstnávajícím více než 49 zaměstnanců. Na příspěvek na dovolenou mají tedy nárok i osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Pracujeme společně

Client Logo
Client Logo
Client Logo