Podmínky a pravidla

 1. Základní ustanovení

  1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan, provozuje Strachan, s.r.o., 646 059 55 Ždiar. Ubytovací zařízení je zařazeno do kategorie hotelů třídy ****, který poskytuje ubytování, stravování wellness a doplňkové služby.
  2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují způsob rezervace služeb poskytovaných provozovatelem hotelu prostřednictvím recepce nebo online rezervačního systému na webových stránkách www.hotelbachledka.sk, jejich podstránkách a subdoménách.
  3. Veškeré podmínky, na které se nevztahují tyto VOP, se řídí VOP a ubytovacím řádem hotelu zveřejněným na webových stránkách hotelu.
 2. Výběr a rezervace služeb

  1. Provozovatel se zavazuje poskytovat a zajišťovat služby v rozsahu, v jakém je nabízí v době rezervace.
  2. Při rezervaci dalších služeb má zákazník nárok pouze na počet služeb, které si řádně rezervoval. V tomto případě je rozhodující potvrzení rezervace, které je dokladem jak pro provozovatele, tak pro zákazníka.
  3. Zákazník je oprávněn kdykoli po provedení rezervace provést dodatečné doplnění rezervace a rozšířit rezervované služby.
 3. Platební podmínky

  1. Služby nabízené na webových stránkách hotelu lze platit bankovním převodem, kreditní kartou nebo zálohovou fakturou.
   Pokud se rozhodnete platit kreditní/debetní kartou, je pro potvrzení závazné rezervace služeb vyžadována záloha ve výši 50-100 % ceny rezervovaných služeb, kterou systém vygeneruje v okamžiku rezervace.
  2. Pokud se rozhodnete platit bankovním převodem na účet hotelu, je pro potvrzení závazné rezervace vyžadována záloha ve výši 50-100 % ceny rezervovaných služeb.
  3. Pokud se rozhodnete platit zálohovou fakturou, je nutné uhradit 50-100 % zálohové faktury nejpozději 14 pracovních dnů před příjezdem.
  4. Platební údaje. Majitel účtu: Strachan, s.r.o. ; Bankovní spojení: SLSP, a.s., IBAN: SK1609000000000494126833; BIC: GIBASKBX.
  5. Pokud zákazník nezaplatí zálohu za pobyt do data splatnosti, rezervace se automaticky ruší v plném rozsahu.
 4. Zrušení a vrácení provedených plateb

  1. Odstoupení od smlouvy a zrušení rezervace služeb musí být vždy provedeno co nejdříve, včetně uvedení důvodu, písemně nebo telefonicky, s následným písemným potvrzením s následujícími údaji zákazníka: jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum pobytu, číslo potvrzení rezervace, e-mailový kontakt, ze kterého byla rezervace provedena, číslo bankovního účtu ve formátu IBAN, včetně dokladu prokazujícího vlastnictví uvedeného účtu zákazníkem. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze prostřednictvím recepce hotelu na telefonním čísle +421 908 507 773, e-mailem na adresu: recepcia@hotelbachledka.sk nebo poštou na adresu Grand Hotel**** Bachledka Strachan, Bachledova dolina 695, 059 55 Ždiar.
  2. Rezervací zákazník souhlasí s celým obsahem storno podmínek. V případě zrušení rezervace má hotel právo účtovat storno poplatky, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace.
   Storno podmínky:
   1. 28 dní před pobytem – 10 % z ceny pobytu
   2. 27 – 15 dní před pobytem – 50 % z ceny pobytu
   3. 14 – 0 dní před pobytem – 100 % pobytu
   4. Při výběru nevratné varianty je platba 100 % předem bez náhrady.
   5. Rezervaci lze jednou bezplatně změnit nejpozději 29 dní před příjezdem. Jakákoli další změna je zpoplatněna částkou 20,- € po konzultaci s hotelovou recepcí.
  3. Bez ohledu na způsob úhrady objednaných služeb zákazníkem, je způsob vrácení peněz, pokud na ně má zákazník podle těchto podmínek nárok, vždy proveden bankovním převodem z účtu poskytovatele služeb. Celková částka vrácených služeb v eurech se sníží o veškeré náklady spojené s původní platbou zákazníka (bankovní poplatky, poplatky za služby spojené s platbou kartou, další poplatky spojené s platbou).
 5. Příjezd a realizace pobytu

  1. Po zaplacení zálohy za pobyt bude zákazníkovi vystaven doklad o zaplacení, který závazně potvrdí rezervaci.
  2. Po zakoupení pobytového poukazu a po zaplacení plné ceny pobytu bude vystaven poukaz, který bude zaslán na e-mailovou nebo poštovní adresu poskytovatele služeb a který musí zákazník povinně předložit při příjezdu do hotelu a přihlášení na recepci hotelu.
 6. Zásady ochrany osobních údajů

  1. Grand Hotel**** Bachledka Strachan zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Přijali jsme vhodná technická, organizační a personální opatření v souladu s nařízeními EU a příslušnými právními předpisy Slovenské republiky.
  2. Pro účely registrace hosta jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno , příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, které host získá z dokladu totožnosti, který mu host poskytne před samotným ubytováním.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky Grand Hotelem**** Bachledka Strachan přímo prostřednictvím jeho pověřených zaměstnanců a dále zpracovateli jmenovanými Grand Hotelem**** Bachledka Strachan na základě smluv o zpracování osobních údajů.
  4. Seznam subjektů, kterým mohou být osobní údaje hosta zpřístupněny: osobní údaje budou poskytnuty nebo zpřístupněny třetím stranám pouze na základě právních předpisů.
  5. Osobní údaje bude Grand Hotel**** Bachledka Strachan zpracovávat po dobu 6 let od poslední návštěvy hotelu.
  6. Pokud se host domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro území Slovenské republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.sk).

Tyto OP vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2020.